Политика за качество

Popz quality process

Popz счита високото качество и безопасността на храните за първостепенна грижа. Това е много важно за нас, защото ние произвеждаме хранителни продукти. Особено днес, когато медиите отразяват ежедневно скандали за безопасността при производство на храните, липсата на приложен качествен контрол, както и тоталната липса на отговорност в някои случаи в хранителната индустрия.  Политиката за качество на Popz е описана по-долу:

Popz политика за качество

Popz произвежда продукти с толкова високо качество, че вие с желание и увереност да може да ги споделите с вашето семейство. Ние изцяло се съобразяваме със законодателството в Унгария, както и с това на всяка страна, в която изнасяме нашата продукция.

Ние уважаваме изискванията за качество на нашите клиенти и гарантираме, че нашите продукти ще удоволетворят и най-минималните им изисквания.

За да се гарантира спазването на Политиката за Качество на Popz, ръководството на компанията въвежда и поддържа система за контрол на качеството, основана на HACCP, BRC, а също така нашият персонал постоянно се обучава, за да постигнем възможно най-високото ниво на качество и безопасност.

Popz и BRC

Специалното внимание, което Popz отделя на качеството, води до получаването през 2006 година на най-високата 5-та степен от  сертификата за качество на храните – BRC. Първият опит на Popz да получи този сертификат води до постигане на оценка с най-високата възможна степен „А“ . Тази оценка много рядко се постига при първи опит за регистрация. След това всяка година от 2007 до 2011 Popz Danmark е обект на последващ контрол и ре-сертифициране и при всеки одит ние бяхме удостоени със степен „А“